Địa chỉ: Xã Kim Đồng, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

Điện thoại liên hệ: 0936.741.549

Hotline: 0783.549.549